Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 22 november 2022

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Renske Helmer

5.1
Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Wijchen 2021
5.2
Startnotitie 'Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid'
5.3
Vaststellen leges- en belastingverordeningen Wijchen 2023
6.1
Bestemmingsplan Lambrasse
6.2
Bestuurlijke afspraken Verstedelijking ANFV
6.3
Erepenning Ondernemers
Zie Beslisnota
6.4
Regio Deal Gezonde Groene Groei
6.5
Stg. De Zandloper / Exploitatieovereenkomst
Deze nieuwe exploitatieovereenkomst vervangt de Overeenkomst van opdracht volgens de vastgestelde Notitie beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed.