Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering - 14 september 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Bronkhorst, Twan van

0
Agenda
1
Opening en mededelingen
Spreektijd vergadering: Spreektijd vergadering: 22 minuten per fractie en 27 minuten voor het college
2
Vaststellen verslag van de Commissievergadering van 11 juli 2017
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
17 6 3437 Plan van aanpak verkeersproblemen Kerkeveld
7
17 4 7307 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie VVD over Stimuleren bereikbaarheid bibliotheek voor ouderen
8
17 3 4170 Verordeningen Participatiewet
9.a
17 4 3724 Onderzoek discriminatie Wijchen
9.b
17 5 6348 Rapportage discriminatie 2016 Wijchen
10
17 1 6407 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie VVD Wijchen over Verduurzaming Arcus
11
17 7A 5891 Uitwerking Dag van de raad 2016 (Burgerparticipatie)
12
17 1 7075 Milieujaarevaluatie 2016
13
Sluiting