Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 16 mei 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Hoogteijling, Karin
Toelichting: CONCEPT

0
Agenda
1
Opening en mededelingen
Spreektijd vergadering: X minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college X minuten (incl. rondvraag).
2
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 11 april 2019
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
25428 Realisatie van een driestroom gezinshuis op het perceel aan het Hazenpad 26 te Leur, beslisnota
7
30520 Initiatiefvoorstel D66 - Maak elektrisch opladen voor iedereen toegankelijk, beslisnota
8
19908 Aanpak sturing ganzenpopulatie, informatienota
9
28327 Reactie op de bouwstenen t.b.v. de Meerjarenstrategie GGD 2020-2023, informatienota
10
Sluiting