Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 21 september 2021

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Beantwoording schriftelijke vragen CDA: Kansen Wijchen op rijksbijdrage voor bouw doelgroepwoningen
5.2
Beslisnota Wethouder Bankenstraat 2 Batenburg
5.3
Bestemmingsplan “Willibrordusstraat 1 en Grootestraat 9, Batenburg”
5.4
Schriftelijke vraag CDA: Gesprekken over woningbouwplannen met de regio
5.5
Uittreden gemeente West Maas en Waal uit GR MARN
5.6
versterking constructievloer bibliotheek WIjchen
6.1
Agenda Dienstverlening 'Dienstverlening dichterbij'
6.2
Plan van aanpak sociale opgave Hart van Zuid
In de periode juli 2021 t/m juli 2023 zetten we de volgende stap in de uitvoering met een plan van aanpak en richten we ons op:
• ontwikkelen van ontmoetingsplek 2.0;
• realisatie van quik wins in de wijk;
• versterken van de verdere participatie in de wijk.
6.3
voorbereidingskrediet ver/nieuwbouw de Speelhoeve