Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 3 november 2022

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J. Evers
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen lijst adviezen en toezeggingen van de commissievergadering van 6 oktober 2022.
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
59424 Beslisnota Renovatie en Verduurzaming van het Mozaïek
1. In vervolg op de door de raad vastgestelde Perspectiefnota deze beslisnota aan de raad over het plan tot verduurzaming van het Mozaïek.
2. Na vaststelling in het college door te zenden aan de Griffie voor de raadsvergadering van 24 november 2022.
7
72524 beslisnota VVGB zonnepark Bankhoef
8
89926 Informatienota Stand van zaken en aanpak actieplan inzake Klimaatadaptatie Wijchen
9
74199 Beslisnota DoeMee-onderzoek Wonen
10
Sluiting