Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 16 september 2021

Locatie: n.n.t.b.
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: n.n.t.b.
Toelichting: Conceptagenda
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 9 juni en 10 juni 2021
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
52710 Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren
7
59945 Visie evenementen
8
61892 Mobiliteitsplan Wijchen 2021
9.a
60852 Verzoek reactie bestuursakkoord Groene Metropoolregio
Agendapunten 9a, 9b en 9c worden als een agendapunt behandeld
9.b
61026 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
Agendapunten 9a, 9b en 9c worden als een agendapunt behandeld
9.c
59706 Zienswijze op Informatieprotocol en Richtlijn toetreding en uittreding GR Regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio)
Agendapunten 9a, 9b en 9c worden als een agendapunt behandeld
10
61263 Informatienota Ecologisch groenbeheerplan 2021-2030
11
Sluiting