Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 16 september 2021

Locatie: Wijchen, Maaswaal College, locatie Veenseweg
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Hoogteijling, Karin
Toelichting: Commissievergadering 1
Aula Maaswaal College
Aanmelden om in te spreken of aanwezig te zijn kan tot woensdag 15 september 12.00 uur via griffie@wijchen.nl
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 9 juni en 10 juni 2021
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
52710 Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren
6.a
Brief en bijlage toegevoegd op verzoek afzender
7.a
60852 Verzoek reactie bestuursakkoord Groene Metropoolregio
Agendapunten 7a, 7b en 7c worden als een agendapunt behandeld
7.b
61026 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
Agendapunten 7a, 7b en 7c worden als een agendapunt behandeld
7.c
59706 Zienswijze op Informatieprotocol en Richtlijn toetreding en uittreding GR Regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio)
Agendapunten 7a, 7b en 7c worden als een agendapunt behandeld
8
63949 Antidiscriminatie Wijchen: Rapportage 2020 en campagne 2021
9.a
59978 Werkorganisatie Druten Wijchen: stand van zaken, doorontwikkeling en bestuurlijk arrangement
Agendapunten 9a en 9b worden als een agendapunt behandeld
9.b
63827 1e bestuursrapportage WDW 2021
Agendapunten 9a en 9b worden als een agendapunt behandeld
10
Sluiting