Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 28 november 2023

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter:

3.1
Beslisnota principeverzoek Leemweg 134, Wijchen (de Ark)
3.3
Principebesluit woning Tunnelpad Hernen
De initiatiefnemers willen een levensloopbestendige woning ontwikkelen aan het Tunnelpad te Hernen. Daarvoor vragen ze principemedewerking van de gemeente. Nu wonen zij aan de Dorpsstraat 63 te Hernen. Dit perceel wordt gesplitst. Op het afgesplitste deel komt de nieuwe woning, met een nieuwe eigen ontsluiting op het Tunnelpad (een fietspad).
5.1
Ontwerp bestemmingsplan Distelweg 11 Wijchen
5.2
Ontwerp bestemmingsplan Zesweg 125 Wijchen
5.3
Ontwerpbestemmingsplan Grotestraat 29 Bergharen
5.4
Ontwerpbestemmingsplan Heikampseweg ong. Alverna
5.5
Stand van zaken Inclusie
Dit is de tekstueel aangepaste informatienota.
Deze nota is dinsdag 21 november aangenomen door het college.
5.6
Subsidievaststelling 2022 Peuteropvang en voorschoolse educatie
5.7
Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Sleedoornweg 13 Wijchen
6.1
Informatienota Stand van zaken Wmo en jeugdhulp, Sociaal Team en welzijn - Januari tot augustus 2023
6.2
Meningsvormende nota Parkeerbeleid Wijchen
6.3
Ontwerpbestemmingsplan Stedelijk Gebied Wijchen
pdf Dossier 5266 voorblad.pdf (28KB)
pdf Beslisnota (117KB)
pdf Stedelijk Gebied gemeente Wijchen_Toelichting (8.2MB)
pdf Stedelijk Gebied gemeente Wijchen_Regels (6.4MB)
pdf Stedelijk Gebied gemeente Wijchen_Regels_Bijlagen (60.2MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-00 (Bladindeling)_2023-11-13 (174KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-00 (Renvooi)_2023-11-13 (720KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-01_2023-11-13 (1.1MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-02_2023-11-13 (617KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-03_2023-11-13 (1.3MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-04_2023-11-13 (1.1MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-05_2023-11-13 (1.3MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-06_2023-11-13 (1.4MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-07_2023-11-13 (1.5MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-08_2023-11-13 (1.3MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-09_2023-11-13 (1MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-10_2023-11-13 (1.3MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-11_2023-11-13 (1.6MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-12_2023-11-13 (694KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-13_2023-11-13 (1MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-14_2023-11-13 (1.2MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-15_2023-11-13 (1.4MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-16_2023-11-13 (1.2MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-17_2023-11-13 (933KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-18_2023-11-13 (1.4MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-19_2023-11-13 (814KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-20_2023-11-13 (755KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-21_2023-11-13 (968KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-22_2023-11-13 (936KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-23_2023-11-13 (855KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-24_2023-11-13 (781KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-25 (Archeologie)_2023-11-13 (2.3MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-26 (Archeologie)_2023-11-13 (622KB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-27 (Paraplu CHW)_2023-11-13 (2.2MB)
pdf Verbeelding (P204606 Stedelijk Gebied)-28 (Paraplu CHW)_2023-11-13 (605KB)
6.4
Subsidieverlening Buurtsuper Bergharen
Op 13 oktober 2023 ontving de gemeente Wijchen een subsidie van de provincie Gelderland voor een bedrag van € 258.600. De subsidie is verleend in het kader van de subsidieregeling Dorpendeal en bedoeld voor het inwonerinitiatief van Stichting Blije Bikkels. De gemeente Wijchen stelt zelf ook een subsidie beschikbaar van € 50.000. Met de provincie is afgesproken dat het bedrag van € 308.600 door de gemeente als subsidie worden verleend aan Stichting Blije Bikkels.
6.5
W - Arbeidsmarktbeleid 'Klaar voor nieuwe kansen!'