Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 11 februari 2021

Locatie: Ms teams
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter:
Toelichting: Concept agenda

1
Agenda
2
Opening en mededelingen
3
Terugmelding uit de Agendacommissie MGR
4
Vaststellen verslag
5
Mededelingen van het college
6
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
7
Rondvraag
8
Sluiting