Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 2 juni 2020

Locatie: Wijchen, B&W kamer
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Zienswijze op de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van het GO Regio Arnhem-Nijmegen
5.2
Bestemmingsplan Dassenloop 4 Hernen
5.3
Fusie De Kernen en De Goede Woning-Neerijnen
5.4
Stand van zaken kwaliteitspanel
Deze zelfde informatienota staat ook in Druten op de collegeagenda
5.5
Vaststellen hogere grenswaarde Dassenloop 4 Hernen
6.1
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020