Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 7 september 2021

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Ontwerp bestemmingsplan Huurlingsedam fase 3
5.2
Ontwerp bestemmingsplan Kerkstraat 4 en 6 Niftrik
5.3
Regionaal opdrachtgeverschap Jeugd Wijchen
5.4
Vaststelling bestemmingsplan Molendijk 19 Batenburg
5.5
Vaststelling bestemmingsplan 'Panhuisweg ong., Wijchen'
6.1
Definitieve uitgangspunten Transitievisie warmte
6.2
Hart van Zuid - Gebiedsvisie voorzieningengebied
Het college wordt verzocht op 7 september uitvoering te geven aan het eerder genomen collegebesluit van 13 juli 2021 over Hart van Zuid - Gebiedsvisie Voorzieningenhart (zie bijlagen). Het betreft beslispunt 3 van dat collegebesluit om definitief te besluiten over de raadsbeslisnota Hart van Zuid-Gebiedsvisie voorzieningenhart, nadat advies is gehoord van de stuurgroep van Hart van Zuid op 3 september 2021.

Het advies van de stuurgroep van Hart van Zuid volgt uiteraard nog voorafgaand aan het definitieve besluit, via wethouder Gerrits.
6.3
ontwerp bestemmingsplan Lindenstraat / Meidoornstraat
Ontwerp bestemmingsplan voor de realisatie van 28 levensloop bestendigen sociale huur appartementen. Hiermee start de bestemmingsplanprocedure.