link naar deze pagina

Themabijeenkomst - 17 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.E. de Lange
Algemene documenten:

0
Themabijeenkomst
In de themabijeenkomst wordt de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken rondom privacy- en gegevensbescherming. In het tweede deel wordt aan de hand van de het rapport van de rekenkamercommissie “Informatievoorziening P&C-cyclus in de gemeente Woensdrecht, handvatten voor verdere optimalisatie van communicatie door het college aan de raad” gesproken op welke wijze de doorwerking van de aanbevelingen gestalte kan worden gegeven. De raad zal vervolgens in december besluiten over de aanbevelingen.
1
19.30 uur Opening door de voorzitter mevrouw M.E. de Lange
2
19.30 - 19.35 uur Burgemeester Adriaansen geeft korte toelichting op de avond
3
19.35 – 20.15 uur Presentaties door de Functionaris gegevensbescherming en de CISO met gelegenheid tot het stellen van vragen
4
20.15 – 21.30 uur Rekenkamerrapport “Informatievoorziening P&C-cyclus in de gemeente Woensdrecht, Handvatten voor verdere optimalisatie van communicatie door het college aan de raad”.
Samen met de werkgroep PenC producten van de financiële commissie gaat de rekenkamercommissie in gesprek met de raads- en burgerleden
5
21.30 uur Afsluiting door de voorzitter