link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Toelichting: raad verbonden partijen
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Raadsvoorstel begrotingen 2020 en jaarrekening 2018 verbonden partijen (Bestuur)
Het college stelt de raad voor al dan niet zienswijze(n) uit te brengen bij:
2.1
Begroting GGD West-Brabant 2020 (met zienswijze) en de Agenda van Toekomst (geen zienswijze)
2.2
Begroting Regionale Ambulancevoorziening RAV 2020 (met zienswijze) en het meerjarenbeleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan is enkel te benaderen via een link. Deze link kan niet in iBabs gedeeld worden.
In de uitnodigingsmail van 29 mei staat de link vermeld.


2.3
WVS groep Begroting 2020 (geen zienswijze) en jaarrekening 2018 (geen zienswijze)
2.4
ISD Brabantse Wal begroting 2020 (geen zienswijze)
Korte toelichting door een van de adoptanten
2.5
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Begroting (met zienswijze)
2.6
Begroting West-Brabants Archief 2020 (geen zienswijze)
2.7
Begroting OMWB Omgevingsdienst West-Brabant 2020 (met zienswijze)
2.8
Begroting Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2020 (met zienswijze)
2.9
Begroting Regio West-Brabant 2020 en het Actieprogramma RWB 2019-2023 (geen zienswijze)
2.10
Begroting BWB Belastingsamenwerking West-Brabant 2020 (geen zienswijze)
3
Raadsvoorstel aanpassing gemeenschappelijke regeling en RAV Brabant Midden-West-Noord en Regionaal Bureau Leerplicht
Het college vraagt de raad toestemming om beide gemeenschappelijke regelingen te wijzigen

4
Raadsvoorstel en -besluit Meerjarenbeleidsplan en regionaal risicoprofiel 2019-2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Het college stelt voor zienswijzen in te dienen bij het Beleidsplan en het regionale risicoprofiel
5
Raadsvoorstel en -besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Regio West Brabant (RWB)
Het college vraagt de raad toestemming om de gemeenschappelijke regelingen te wijzigen
6
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.