link naar deze pagina

Opinieraad Bestuur - 23 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.E. de Lange
Toelichting: Dit is een gecombineerde opinieraad Samenleving en Bestuur gevolgd door een raadsvergadering waarin de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen worden behandeld.

Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Onderwerpen opinieraad samenleving
2.0
Onderwerpen opinieraad samenleving
Het college stelt de raad voor al dan niet zienswijze(n) uit te brengen.
2.a
Begroting 2023 WVS groep (geen zienswijze)
2.b
Begroting 2023 ISD Brabantse Wal en de 1e begrotingswijziging 2022 (geen zienswijze)
2.c
Begroting 2023 GGD West-Brabant (met zienswijze)
2.d
Begroting 2023 RAV Brabant Midden-West-Noord (met zienswijze) en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling RAV versie 7 (toestemming geven)
2.e
Begroting 2023 West-Brabants Archief en de 1e bestuursrapportage 2022 (geen zienswijze)
2.f
Begroting 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant (geen zienswijze)
3.0
Onderwerpen opinieraad Bestuur
3.a
Begroting 2023 Regio West-Brabant (geen zienswijze)
3.b
Begroting 2023 Belastingsamenwerking West-Brabant (geen zienswijze)
3.c
Begroting 2023 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (geen zienswijze)
3.d
Begroting 2023 Veiligheidsregio Midden-West-Brabant en de begrotingswijziging 2022 (geen zienswijze)
4
Sluiting
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl.)
U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier. U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.