link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Toelichting: ,

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
2
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 21 april 2022 en besluitraad 19 mei 2022
3
Mededelingen
4
Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel)
5
Vaststelling bestemmingsplan 'Woningbouw Trambaan 43-47, Calfven'
De eigenaar van het perceel Trambaan ongenummerd tussen nummers 43 en 47 in Ossendrecht wil de bedrijfsbestemming omzetten in een woonbestemming om daar een nieuwe woning te kunnen bouwen. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. De raad wordt gevraagd de Nota van zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen.
6
Vaststelling bestemmingsplan ‘Vennekensstraat 12 Huijbergen’
Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van één vrijstaande woning te realiseren op dit perceel op basis van de provinciale ruimte-voor-ruimte-regeling. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen
7
Sluiting
U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.