link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 juli 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Toelichting: ,
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen van de agenda
1.a
Motie stikstofaanpak startnotitie NPLG
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen: raadsvergaderingen van 9 juni en 23 juni en de besluitraad van 5 juli 2022
3
Mededelingen
4
Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel)
5
Vaststelling bestemmingsplan “Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Huijbergen”
Het bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van en supermarkt naar het voormalige gemeentehuis in combinatie met de bouw van 13 appartementen. En om op de vrijkomende locatie 9 grondgebonden seniorenwoningen te realiseren. Daartegen zijn zienswijzen ingebracht. Het college stelt voor de Nota beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
pdf 2022-07-12 Raadsvoorstel BP gemeentehuis Huijbergen .docx (25KB)
pdf 2022-07-12 Raadsbesluit BP gemeentehuis Huijbergen .docx (31KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage nota zienswijzen.pdf (133KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage staat van wijzigingen.pdf (83KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage verantwoording kaders.pdf (65KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01 verbeelding.pdf (444KB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Regels.pdf (2.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten.pdf (71KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xA 2022-07-12 Bijlage HERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek Canadaplein.pdf (3.5MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen bij de regels_Bijlage 2 Tabel toegestane bebouwing.pdf (21KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Bergsestraat.pdf (7.6MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 3 Aanvullend verkennend bodemonderzoek en asbest.pdf (6.9MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Canadaplein.pdf (3MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 5 Archeologisch onderzoek Bergsestraat.pdf (5.1MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 6 Stikstofbeschikking Wet natuurbescherming.pdf (2.1MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 7 Quickscan flora & fauna.pdf (1.6MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 8 Aanvullend soortenonderzoek.pdf (810KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xA 2022-07-12 Bijlage HERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek Canadaplein.pdf (3.5MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 9 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.pdf (1.5MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 10 Akoestisch onderzoek industrielawaai.pdf (11.8MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 11 Standaard advies externe veiligheid.pdf (2.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 12 Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling.pdf (118KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Bijlagen toelichting_Bijlage 13 Verslag omgevingsdialoog.pdf (1.5MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage zienswijze indiener 1_Geredigeerd.pdf (4.8MB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage zienswijze 2 evides.pdf (862KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage anoniem zienswijze 3 indiener 3 _Geredigeerd.pdf (864KB)
pdf A 2022-07-12 Bijlage NL.IMRO.0873.HUYBxBP160xHERZx05-VG01_Toelichting.pdf (2.9MB)
pdf 2022-07-12 Bijlage AMENDEMENT CDA ABZ en VVD kaderstelling ruimtelijke plannen Huijbergen en Putte aangenomen.docx (121KB)
pdf 20022-07-12 Aanvullende reactie 6jul22 stand van zaken afspraken omgevingsdialoog.docx (14KB)
6
Financiële middelen ten behoeve van het Fonds Starterslening
Het fonds raakt uitgeput. Het college stelt voor € 400.000,- bij te storten om verder startersleningen te kunnen verstrekken.
7
Motie VVD IKC i.v.m. restanten munitie
In de motie vraagt de VVD om de speelweide/bosjes naast het te realiseren IKC in Woensdrecht in navolging van het IKC te scannen op munitie. PvdA en AKT zijn mede-indieners.
8
Sluiting
U wordt er op attent gemaakt dat er camera-opnames worden gemaakt die via internet worden uitgezonden en daarop terug te zien zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in beeld komt.