link naar deze pagina

Verkiezingen - 21 maart 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 12:00
Voorzitter: Adriaansen, drs. J.J.C.
Toelichting: Openbare zitting hoofdstembureau tot vaststelling van de aantallen stemmen

0
Opening door de voorzitter
1
Verkiezingen 2022 - zittingen hoofdstembureau en centraal stembureau 21 maart 2022 om 10.00 uur
Op 21 maart 2022 vindt om 10.00 uur een openbare zitting van het hoofdstembureau plaats, tot vast- stelling van de uitkomst van de stemming van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze openbare zitting wordt gevolgd door een openbare zitting van het centraal stembureau, tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.
De zittingen hebben plaats in de raadzaal van het gemeentehuis Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.
2
Tijdens de zittingen kan digitaal of mondeling bezwaar worden ingediend.
Indien u bezwaar wenst te maken dan kan dat door tijdens de openbare zitting een mail te sturen naar: k.adriaanse@woensdrecht.nl waarin u uw naam en bezwaar opneemt. Indien u uw bezwaar mondeling wenst toe te lichten, neem dan in uw mail tevens het telefoonnummer op waarop u op dat moment rechtstreeks te bereiken bent.
3
Ter inzage
Direct na de zitting van het centraal stembureau wordt het proces-verbaal waarin de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, gehouden op 16 maart 2022 is vastgesteld (P22), gepu- bliceerd op www.woensdrecht.nl/verkiezingen2022 en voor eenieder ter inzage gelegd bij het Team Verkiezingen, gemeentehuis Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.
4
Sluiting door de voorzitter