link naar deze pagina

01. Algemene Vergadering Opiniërend - 6 februari 2019

Locatie: 00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 14:30
Voorzitter: H.C. Klavers
Algemene documenten:

1
Opening
2
Insprekers
3
Agenda Stedelijk Water en impulsmaatregelen
In oktober 2018 is in de AV een voorstel besproken, waarmee een impuls gegeven kan worden aan het stedelijk waterbeheer. In dit overleg zijn diverse vragen gesteld over de inhoud, achtergrond en context van het voorstel. Het voorstel is daarop aangehouden.
De vragen uit de AV zijn verwerkt in een Agenda stedelijk water, waarin de huidige activiteiten van het waterschap op het gebied van stedelijk waterbeheer worden toegelicht. Daarnaast worden concrete impulsmaatregelen voorgesteld en wordt een doorkijk gegeven naar nog te ontwikkelen stappen/activiteiten
Aan de AV wordt gevraagd om te reflecteren op de Agenda, waarna de Agenda in maart ter besluitvorming zal worden aangeboden.
4
Vaststelling Opiniërend AV-verslag d.d. 27 november 2018
5
Samenvatten toezeggingen
7
Rondvraag
8
Sluiting