link naar deze pagina

01. AV Beeldvormend - 21 april 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: H.C. Klavers
Toelichting: Deze vergadering wordt digitaal georganiseerd. U heeft per post en via mail hiervoor de instructies ontvangen.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Insprekers
3
Mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden
4
Vaststelling verslagen Algemene Vergadering
4.a
Beeldvormende AV-vergadering d.d. 11 februari 2020
4.b
Beeldvormende AV-vergadering d.d. 10 maart 2020
5
Informatiestrategie
6
Rondvraag
7
Sluiting