link naar deze pagina

01. AV Beeldvormend - 10 maart 2020

Locatie: 00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: H.C. Klavers

1
Opening
2
Insprekers
3
Samenwerking windparken Windplan Groen
De beeldvorming vindt plaats aan de hand van het AV-voorstel. Er is een korte presentatie voorafgaand aan de beeldvorming.
Eventuele technische vragen over het AV-voorstel, dient u van te voren stellen, deze worden dan voorafgaand schriftelijk beantwoord.
4
Rondvraag
5
Sluiting