link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 28 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Robert Strijk
Toelichting: Agenda Raadsvergadering 28 mei 2019
Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling agenda
1.a
Beƫdiging Anneloes van Hunnik als tijdelijk raadslid GroenLinks
1.b
Toelichting op het proces benoemen van een nieuwe wethouder door de vicevoorzitter Chris Moorman
2
Terugkoppeling van het college
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van: 14 mei 2019
5
Besluitvorming
5.a
Raadsvoorstel Wijzigingsverordening APV artikel 4.9a verbod oplaten ballonnen (2019-15450)
5.b
Aanvraag vangnetregeling participatiewet (2019-15470)
6
Debat
6.a
Raadsvoorstel Transitie Warmte (2019-15435)
6.b
Zienswijzen verbonden partijen
pdf 2019-15509 Raadsvoorstel Zienswijze concept programmabegroting 2020 NRIJ.docx (313KB)
pdf 2019-15509 bijlage 1. Brief zienswijze NRIJ programmabegroting 2020.docx (287KB)
pdf 2019-15509 Brief zienswijze NRIJ programmabegroting 2020 NA CARROUSEL (287KB)
pdf 2019-15509 bijlage 2. NRIJ Aanbiedingsbrief concept jaarrekening 2018 en concept begroting 2020.pdf (283KB)
pdf 2019-15509 bijlage 3. NRIJ Concept Programmabegroting 2020.pdf (1.4MB)
pdf 2019-15509 bijlage 4. NRIJ belegvel(voorstel) Jaarstukken 2018.pdf (286KB)
pdf 2019-15509 bijlage 5. NRIJ Concept Jaarstukken 2018.pdf (2.2MB)
pdf 2019-15509 bijlage 6. NRIJ belegvel(voorstel) Begroting 2020.pdf (440KB)
pdf 2019-15510 Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2020 en bestemming jaarresultaat 2018 VRZHZ.docx (407KB)
pdf 2019-15510 bijlage 1. Brief zienswijze VRZHZ begroting 2020 en bestemming jaarresultaat 2018.docx (283KB)
pdf 2019-15510 Brief zienswijze VRZHZ begroting 2020 en bestemming jaarresultaat 2018 NA CAROUSSEL (283KB)
pdf 2019-15510 bijlage 2. Aanbieding ontwerpbegroting 2020 voor zienswijze zonder bijlagen.pdf (64KB)
pdf 2019-15510 bijlage 3. Toelichting op ontwerpbegroting tbv raad.pdf (65KB)
pdf 2019-15510 bijlage 4. Ontwerp begroting 2020 V1.1.pdf (811KB)
pdf 2019-15510 bijlage 5. Aanbieding jaarstukken 2018 en jaarresultaat 2018 zienswijze.pdf (613KB)
pdf 2019-15510 bijlage 6. AB Jaarstukken 2018 ongetekend.pdf (921KB)
pdf 2019-15510 bijlage 7. Infographic jaarstukken 2018 en jaarresultaat 2018 zienswijze.pdf (1.3MB)
pdf 2019-15510 bijlage 8. Controleverklaring jaarstukken 2018 en jaarresultaat 2018 zienswijze.pdf (1.6MB)
pdf 2019-15510 bijlage 9. Bestemming jaarresultaat jaarstukken 2018 en jaarresultaat 2018 zienswijze.pdf (1.4MB)
pdf 2019-15511 Raadsvoorstel Zienswijze concept begroting 2020 Drechtwerk.docx (383KB)
pdf 2019-15511 bijlage 1. Brief concept begroting 2020 Drechtwerk.docx (270KB)
pdf 2019-15511 bijlage 2. Aanbiedingsbrief concept ontwerp Begroting 2019 - Drechtwerk.pdf (213KB)
pdf 2019-15511 bijlage 3. Concept Basis Begroting 2020 tbv inbreng bestuurlijk traject versie 14 maart 2019.pdf (1MB)
pdf 2019-15511 bijlage 4. Aanbiedingsbrief concept Jaarrekening 2018 Drechtwerk.pdf (301KB)
pdf 2019-15511 bijlage 5. Jaarrekening 2018 versie 10 april 2019.pdf (1.4MB)
pdf 2019-15511 bijlage 6. Besluit - concept jaarrekening 2018 en concept ontwerp begroting 2020.pdf (365KB)
pdf 2019-15512 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR OZHZ.docx (318KB)
pdf 2019-15512 bijlage 1. Brief zienswijze OZHZ ontwerpbegroting 2020 en resultaat 2018.docx (284KB)
pdf 2019-15512 Brief zienswijze OZHZ ontwerpbegroting 2020 en resultaat 2018 NA CARROUSSEL (283KB)
pdf 2019-15512 bijlage 2. Aanbiedingsbrief zienswijze begroting 2020 en jaarstukken 2018 vs01.pdf (221KB)
pdf 2019-15512 bijlage 3. Ontwerp begroting 2020 DB 11 april 2019 BESLUIT.pdf (569KB)
pdf 2019-15512 bijlage 4. Jaarstukken 2018 DB 11 april 2019 BESLUIT.pdf (3MB)
pdf 2019-15513 Raadsvoorstel Zienswijze concept begroting 2020 DGJ.docx (599KB)
pdf 2019-15513 bijlage 1. Brief Zienswijze concept begroting 2020 DGJ.docx (395KB)
pdf 2019-15513 Brief Zienswijze concept begroting 2020 DGJ NA CARROUSEL (397KB)
pdf 2019-15513 bijlage 2. Aanbiedingsbrief concept begroting 2020.pdf (2.9MB)
pdf 2019-15513 bijlage 3. Begroting 2020.pdf (1.2MB)
pdf 2019-15513 bijlage 4. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018.pdf (2.1MB)
pdf 2019-15513 bijlage 5. Jaarstukken 2018 versie 11042019.pdf (1.7MB)
pdf 2019-15513 bijlage 6. Uitsplitsing van resultaat naar gemeenten.pdf (67KB)
pdf 2019-15515 Raadsvoorstel Zienswijze concept begroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2018 GRD.docx (325KB)
pdf 2019-15515 bijlage 1. Brief met zienswijzen primaire begroting 2020.docx (365KB)
pdf 2019-15515 bijlage 2. Brief aan gemeenten zienswijze begroting 2020 GRD def.pdf (44KB)
pdf 2019-15515 bijlage 3. Primaire Begroting 2020 vs 10 apr.pdf (1.2MB)
pdf 2019-15515 bijlage 4. Opdracht Taskforce Sociaal Domein def.pdf (120KB)
pdf 2019-15515 bijlage 5. Brief aan BW GRD jaarstukken 2018 getekend door secetaris en voorzitter.pdf (288KB)
pdf 2019-15515 bijlage 6. Bijlage Concept-Jaarstukken GRD 2018 versie 03 april 2019.pdf (2.7MB)
pdf 2019-15515 Brief met zienswijzen primaire begroting GRD NA CARROUSSEL (369KB)
6.c
Beƫindigen samenwerking Noordoevers (2019-15445)
Vertrouwelijke bijlage, te vinden onder:
Raad Vertrouwelijke stukken, 2019, 28 mei 2019
6.d
Afhandeling klacht bestemmingsplan Groote Lindt (2019-15460)
Vertrouwelijke bijlagen, te vinden onder:
Raad Vertrouwelijke stukken, 2019, 28 mei 2019
7
Ter kennisname
7.a
Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
7.b
Stukkenlijsten
8
Motie vreemd aan de orde van de dag
9
Afscheid burgemeester Robert Strijk | Toespraak door vicevoorzitter Chris Moorman en wethouder Jacqueline van Dongen
10
Sluiting