link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 24 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hein van der Loo
Toelichting: Raad gemeenteraad 24 september
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Terugkoppeling van het College
4
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
5
Vaststellen Besluitenlijst van 10 september
6
Besluitvorming (Hamerstukken)
6.a
Voorbereidingen Noordoevers (2019-15572)
6.b
Verbouwing hoofdkantoor Diverz (2019-15501)
6.c
Een plek voor iedereen – Lokaal plan (O)GGZ (2019- 15568)
6.d
Herziening van het regionaal Risicoprofiel VRZHZ (2019-15627)
7
Debat
7.a.1
Jaarverslag 2019 integriteit en vertrouwenspersonen (2019-15482)
7.a.2
Vaststelling integriteitsplan gemeente Zwijndrecht 2019-15483) (2019-15483)
7.a.3
Gewijzigde Rechtspositie Raadsleden (2019-15578)
7.b
Deelneming van de GR OZHZ, de GR DGJ ZHZ en de GRD in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (2019-15634)
8
Ter kennisname
8.a
Lijst Toezeggingen, moties en Schriftelijke vragen
8.b
Stukkenlijsten
9
Sluiting