link naar deze pagina

Raad Carrousel raadzaal - 24 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: E.T. Werner
Toelichting: Agenda Carrousel Raadzaal
Algemene documenten:

20.00
Integrale Groenvisie (2019-15593)
20.30
Deelneming van de GR OZHZ, de GR DGJ ZHZ en de GRD in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (2019-15634)
20.50.a
Jaarverslag 2018 integriteit en vertrouwenspersonen (2019-15482)
Vertrouwelijke bijlage, te vinden onder:
Raad Vertrouwelijke Stukken/ 2019/ 24 september
20.50.b
Vaststelling integriteitsplan gemeente Zwijndrecht 2019-2023 (2019-15483)
20.50.c
Gewijzigde rechtspositie Raadslieden (2019-15578)
21.20
Deltaplan Aanpak Armoede (Armoedebestrijding) (2019-15679)