link naar deze pagina

Raad Stukkenlijst - 21 december 2018

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Stukkenlijst per 21-12-2018
Algemene documenten:

A
Raadsvoorstellen en -besluiten
B
Consulaties
C
Brieven van het College
D
Brieven Overige
pdf 18D386 Brief Provincie Zuid-Holland Financieel toezicht begroting 2019.pdf (916KB)
pdf 18D387 Brief Ministerie Binnenlandse zaken- Introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.pdf (86KB)
pdf 18D387 Introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers Bijlage 1.pdf (9.3MB)
pdf 18D387 Introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers Bijlage 2.pdf (9.7MB)
pdf 18D388 VZHG JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN 2018.11-12.pdf (594KB)
pdf 18D389 Brief Democratisch Energie Initiatief.docx (284KB)
pdf 18D389 Bijlage 1 E Prejudiciële vraag aan EU.docx (293KB)
pdf 18D389 Bijlage 2 NeRo.pdf (622KB)
pdf 18D389 Bijlage 3.png (93KB)
pdf 18D390 Nieuwsbrief KunZt 8 2018.docx (1.1MB)
pdf 18D391 Nieuwsbrief Drechtstadsboer december 2018.docx (1.5MB)
pdf 18D392 Nieuwsbrief voor de Vrienden van het beeldenpark Drechtoevers december 2018.docx (492KB)
pdf 18D393 Nieuwsbrief JOGG december 2018.docx (1.5MB)
pdf 18D394 Brief Ministerie Binnenlandse zaken-bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten.pdf (3.8MB)
pdf 18D396 Jaarverslag 2017 commissie Jeugd ZHZ.pdf (393KB)
pdf 18D397 HVC terugblik 13 december 2018.pdf (262KB)
pdf 18D398 Ingekomen brief inzake houtstook.docx (378KB)
pdf 18D398 Bijlage 1 boerderij-in-as-pelletlkachels (1).jpg (243KB)
pdf 18D398 Bijlage 2.jpg (220KB)
pdf 18D398 Bijlage 3.jpg (195KB)
pdf 18D398 Bijlage 4.jpg (129KB)
pdf 18D398 Bijlage 5.jpg (124KB)
pdf 18D398 Bijlage 6.jpg (207KB)
pdf 18D399 Brief - zienswijze begroting DGJ 2019.pdf (3.3MB)
pdf 18D399 Bijlage I bij brief - zienswijze begroting DGJ 2019.pdf (121KB)
pdf 18D399 Bijlage II bij brief - zienswijze begroting DGJ 2019.pdf (289KB)
pdf 18D399 Bijlage III - compleet.pdf (7.7MB)
E
Uitnodigingen
F
Schriftelijke vragen
G
Rekenkamercommissie en Interne Stukken
H
VNG Brieven