link naar deze pagina

Raad Stukkenlijst - 21 januari 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Stukkenlijst per 21 januari 2022
Algemene documenten:

A
Raadsvoorstellen en -besluiten
Met betrekking tot de raadsvoorstellen communicatie, participatie en website volgt volgende week (19 januari) een brief die als aanvulling dient bij uw voorbereiding op de carrouselbehandeling van 25 januari.
pdf Raadsvoorstel Mandaat griffier.pdf (106KB)
pdf Raadsvoorstel Eindevaluatie Raadsprogramma.pdf (101KB)
pdf Eindevaluatie raadsprogramma 211221 def raad.pdf (634KB)
pdf Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijzigingen 2022 DGJ.pdf (129KB)
pdf 1. Brief Zienswijze begrotingwijziging 2022.docx (46KB)
pdf Aanbiedingsbrief zienswijze begrotingswijzigingen 2022-Def (1).pdf (941KB)
pdf Bijlage 1 - Jeugdhulp.pdf (538KB)
pdf Bijlage 2 - Veilig Thuis.pdf (923KB)
pdf Bijlage 3 - Jeugdgezondheidszorg.pdf (184KB)
pdf Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit rioolgemaal Schokkershaven.pdf (127KB)
pdf Raadsvoorstel Archiefverordening.pdf (188KB)
pdf ArchiefVerordening DROPversie Zwijndrecht.docx (32KB)
pdf 2022 - Regionale algemene subsidieverordening sociaal domein - tekst.docx (41KB)
pdf 2022 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Drechtsteden - tekst.docx (27KB)
pdf 2022 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Drechtsteden - toelichting.docx (25KB)
pdf 2022 - Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning - tekst.docx (45KB)
pdf 2022 - Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning - toelichting.docx (38KB)
pdf 2022 - Verordening Persoonlijk Minima Budget - tekst.docx (31KB)
pdf 2022 - Verordening Persoonlijk Minima Budget - toelichting.docx (33KB)
pdf 2022 - Verordening werk en inkomen Drechtsteden - tekst.docx (55KB)
pdf 2022 - Verordening werk en inkomen Drechtsteden - toelichting.docx (44KB)
pdf Raadsvoorstel Verordeningen GR Sociaal 2022.pdf (126KB)
pdf 20211214 Def Bijlage 2 Toelichting en Was-wordt tabel Huisvestingsverordening ZW 2019 eerste wijziging.docx (48KB)
pdf 20211214 Def Verordening tot wijziging van de huisvestingsverordening Zwijndrecht 2019 eerste wijziging drop.docx (34KB)
pdf Raadsvoorstel Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening.pdf (159KB)
pdf 7e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 209_o.pdf (27MB)
pdf Raadsvoorstel Vaststelling 7e herziening bestemmingsplan Buitengebied.pdf (123KB)
pdf Bijlage 2 - Toelichting - model verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht.docx (45KB)
pdf Bijlage 3 - Ledenbrief_nieuwe_model_verordening_uitvoering_en-handhaving.pdf (164KB)
pdf Raadsvoorstel Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Zwijndrecht 2022.pdf (141KB)
pdf Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Zwijndrecht 2022 .docx (35KB)
pdf Raadsvoorstel Participatie.pdf (126KB)
pdf Raadsvoorstel communicatie.pdf (140KB)
pdf Raadsvoorstel Website.pdf (134KB)
pdf Bijlage 2 - Erfgoedverordening gemeente Zwijndrecht 2022 Toelichting.docx (58KB)
pdf Bijlage 3 - Leden brief van VNG - VNG Model Erfgoedverordening.pdf (196KB)
pdf Erfgoedverordening gemeente Zwijndrecht 2022.docx (74KB)
pdf Raadsvoorstel Erfgoedverordening gemeente Zwijndrecht 2022.pdf (124KB)
pdf Bijlage I - Tekening fasering HOA.pdf (648KB)
pdf Raadsvoorstel Kredietaanvraag revitalisatie HOA fase 3B.pdf (125KB)
pdf Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hoff.pdf (136KB)
pdf 1 Toelichting en regels BP Lindtsebenedendijk 149-151, locatie t Hoff.pdf (2.5MB)
pdf 2 Verbeelding BP Lindtsebenedendijk 149-151, locatie t Hoff.pdf (328KB)
pdf 3 Bijlagen bij de toelichting (onderzoeksrapporten) gecomprimeerd.pdf (16.7MB)
pdf 4 Bijlagen bij de regels landschapswaarden.pdf (635KB)
pdf 5 Notitie participatie BP Lindtsebenedendijk 149-151, locatie t Hoff incl presentatie.pdf (2.3MB)
pdf 6 Notitie zienswijzen BP Lindtsebenedendijk 149-151, locatie t Hoff.pdf (3.1MB)
pdf Raadsvoorstel Lokaal preventieakkoord regisseur en motie 'gezonde leefstijl'.pdf (129KB)
pdf LPA Een gezonde basis voor iedereen -DEF- opgemaakt.pdf (11.6MB)
B
Consultatie
C
Brieven van het College
D
Brieven overige
E
Uitnodigingen
F
Schriftelijke vragen
G
Rekenkamercommissie en interne stukken
H
VNG Brieven