link naar deze pagina

Raad Stukkenlijst - 22 oktober 2021

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Stukkenlijst per 22 oktober 2021
Algemene documenten:

A
Raadsvoorstellen en -besluiten
pdf Raadsvoorstel Grondexploitatie locatie Heer Janstraat.pdf (114KB)
pdf Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 20 woningen Heer Janstraat Heerjansdam.pdf (112KB)
pdf Aangepast Bijlage 1 Notitie Zienswijzen Heer Janstraat te Heerjansdam.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 2 Milieuadvies bestemmingsplan Heer Janstraat e.o._1.docx - kopie.pdf (2MB)
pdf Bijlage 2A Milieuadvies Bijlage Geluid Hr Janstraat e.o. Heerjansdam.pdf (2.6MB)
pdf Bijlage 2B Milieuadvies Bijlage Stikstofonderzoek herontwikkeling HeerJanstraat Heerjansdam.pdf (273KB)
pdf Bijlage 3 Bezonningsstudie 2156-Z01.pdf (3.8MB)
pdf Bijlage 4 OBP 20 woningen Heer Janstraat, Heerjansdam, verbeelding, versie 15-06-2021.pdf (221KB)
pdf Bijlage 5 ER20210422v01_QS_Heer_Janstraat_Heerjansdam_EcoresultBV.pdf (3.3MB)
pdf Bijlage 6 Vormvrije MER beoordeling Heer Janstraat.pdf (546KB)
pdf Bijlage 6A Nadere uitleg MER.pdf (534KB)
pdf Bijlage 7A 21A38_ZD-Heer Janstraat_advies archeologie.pdf (2MB)
pdf Bijlage 7B 21020130 Rapportage BO IVO Heerjansdam, Heer Janstraat (ong.) versie 1.1.pdf (7.2MB)
pdf Bijlage 8 1910104RK-01 versie 0 Heer Janstraat te Heerjansdam.pdf (5.9MB)
pdf OBP 20 woningen Heer Janstraat, Heerjansdam, toelichting en regels, versie 15-06-2021.pdf (3.2MB)
pdf Raadsvoorstel GVVP.pdf (132KB)
pdf 0. GVVP Zwijndrecht 2021-2025.pdf (2.2MB)
pdf 1. GVVP - Feiten en achtergrondinformatie.pdf (2.5MB)
pdf 2a. GVVP Samenvatting enquete.pdf (1.2MB)
pdf 2b. GVVP Nota van beantwoording Zienswijzen.pdf (1.1MB)
pdf 3. GVVP Beantwoording 1e termijn raad carrousel 11-5-2021.pdf (634KB)
pdf Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 2.e herziening HOA-Develpark.pdf (2.7MB)
pdf notitie ambtshalve wijzigingen Bp evenemententerrein.docx (116KB)
pdf Notitie zienswijzen Bp 2.herziening HOA-Develpark (evenemententerrein).docx (137KB)
pdf PLK_BP 2e herziening bestemmingsplan HOA-Develpark_v3_OW_feb 2021 (003).pdf (360KB)
pdf REG_BP 2e herziening bestemmingsplan HOA-Develpark_v6_OW_feb 2021 (003).pdf (91KB)
pdf TOE_BP 2e herziening bestemmingsplan HOA-Develpark_v2_OW_feb 2021 (003).pdf (2MB)
pdf Toelichtin EV Bp 2.e herziening HOA-Develpark.docx (17KB)
pdf Raadsvoorstel Vastgoedstrategie 2021-2030 'Maatschappelijke meerwaarde creëren met vastgoed'.pdf (8.5MB)
pdf Vastgoedstrategie 2021-2030 versie 1.0.pdf (8.7MB)
pdf Raadsvoorstel Heffingsverordening begraafplaatsrechten 2022 2021-0129060.pdf (146KB)
pdf Raadsvoorstel Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2022 2021-0131386.pdf (307KB)
pdf Raadsvoorstel Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht 2022 2021-0125590.pdf (102KB)
pdf Raadsvoorstel Verordening Afvalstoffenheffing Zwijndrecht 2022 2021-0128368.pdf (103KB)
pdf Raadsvoorstel Verordening Hondenbelasting Zwijndrecht 2022.pdf (104KB)
pdf Raadsvoorstel Verordening onroerende zaakbelasting 2022.pdf (101KB)
pdf Raadsvoorstel Verordening rioolheffing Zwijndrecht 2022 2021-0135401.pdf (724KB)
pdf Riool Bijlage I - Raming kosten en opbrengsten Riolering 2022.pdf (186KB)
pdf Riool Bijlage II - Voortgangsrapportage GRP.pdf (397KB)
pdf Begraafplaatsen Berekening kostendekkendheid begraafplaatsen 2022.pdf (187KB)
pdf Verordening Hondenbelasting Zwijndrecht 2022.docx (26KB)
pdf Verordening Leges Gemeente Zwijndrecht 2022.docx (58KB)
pdf Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2022.docx (34KB)
pdf Verordening OZB Zwijndrecht 2022.docx (28KB)
pdf Verordening rioolheffing Zwijndrecht 2022.docx (30KB)
pdf Afvalstoffenheffing 2022.pdf (118KB)
pdf 2021-0127719 Verordening Reinigingsrecht Zwijndrecht 2022.docx (33KB)
pdf Raadsvoorstel Verordening Reinigingsrecht Zwijndrecht 2022 2021-0127719.pdf (108KB)
pdf Raadsvoorstel Grondexploitatie Indische Buurt.pdf (107KB)
pdf 2021-0135365 Raadsvoorstel Begroting 2022.pdf (111KB)
pdf 2021-0135365 Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.pdf (3MB)
pdf 2021-0139665 Eerste wijziging van de begroting 2022.pdf (186KB)
pdf 2021-0139665 Aanvulling Eerste wijziging op de begroting 2022_leesbare tabellen.pdf (406KB)
B
Consultatie
C
Brieven van het college
D
Brieven overige
E
Uitnodigingen
F
Schriftelijke vragen
G
Rekenkamercommissie en Interne stukken
H
VNG Brieven
I
Brieven van burgemeester