link naar deze pagina

Raad Stukkenlijst - 24 juli 2020

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Stukkenlijst per 24 juli 2020
Algemene documenten:

A
Raadsvoorstellen en -besluiten
B
Consultatie
C
Brieven van het College
D
Brieven overige
pdf 20D138 Nederlandse Vereniging voor raadsleden zomerbrief 2020.pdf (231KB)
pdf 20D139 Beantwoording vragen Veerplein na Carrousel 30 juni.pdf (244KB)
pdf 20D139 Bijlage bij beantwoording raadsvragen 30 juni.pdf (926KB)
pdf 20D140 Raadsinformatiebrief Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem met bijlagen.pdf (801KB)
pdf 20D141 1. NRIJ Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2019 en Begroting 2021.pdf (267KB)
pdf 20D141 NRIJ Bijlage 1. Jaarrekening 2019 en Controleverklaring gewaarmerkt.pdf (5.2MB)
pdf 20D141 NRIJ Bijlage 2. Accountantsverslag.pdf (2MB)
pdf 20D141 NRIJ Bijlage 3. Reactie DB op accountantsverslag en jaarstukken 2019.pdf (104KB)
pdf 20D141 NRIJ Bijlage 4. Tekenvel vaststellingsbesluit Jaarstukken 2019.pdf (811KB)
pdf 20D141 NRIJ Bijlage 5. Programmabegroting 2021.pdf (1.3MB)
pdf 20D141 NRIJ Bijlage 6. Reactie DB op zienwijzen Programmabegroting 2021.pdf (93KB)
pdf 20D141 NRIJ Bijlage 7. Tekenvel vaststellingsbesluit Programmabegroting 2021.pdf (2.6MB)
pdf 20D142 OVZ Nieuwsbrief juli 2020.docx (1.6MB)
pdf 20D143 VZHG nieuwsbrief 2020. nummer 05.pdf (343KB)
pdf 20D144 Bijlage 1 Jaarstukken 2019 GR DGJ definitief.pdf (2.6MB)
pdf 20D144 Bijlage 2 Zienswijzen jaarstukken 2019.pdf (213KB)
pdf 20D144 Bijlage 3 Besluit Jaarstukken 2019 AB.pdf (198KB)
pdf 20D144 Brief aan Gemeenteraad inzake jaarstukken 2019 def.pdf (71KB)
pdf 20D145 Bijlage 1 Zienswijzen begroting 2021.pdf (493KB)
pdf 20D145 Bijlage 2 besluit begroting 2021.pdf (46KB)
pdf 20D145 Bijlage 3 begroting 2021 GR DGJ definitief.pdf (1.3MB)
pdf 20D145 Brief aan Gemeenteraad inzake begroting 2020 defintief.pdf (115KB)
pdf 20D146 Begroting 2021 OZHZ vastgesteld AB 9 juli 2020 BESLUIT incl zienswijzen_1.pdf (1.5MB)
pdf 20D146 BRIEF toezending begroting 2021 en jaarrekening 2019 aan raden en PS vsdef_1.docx.pdf (108KB)
pdf 20D146 Jaarstukken 2019 vastgesteld AB 9 juli 2020.pdf (1.8MB)
pdf 20D147 Gemeenteraden Verantwoordingsdocument crisisinzet COVID-19.pdf (77KB)
pdf 20D148 BRIEF terugkoppeling AB OZHZ 9 juli 2020.pdf (113KB)
E
Uitnodigingen
F
Schriftelijke vragen
G
Rekenkamercommissie en Interne Stukken
H
VNG Brieven
I
Brieven van burgemeester