link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 28 april 2020

Locatie: Digitaal Teams
Aanvang: 22:05
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hein van der Loo
Toelichting: Raadsvergadering digitaal via Teams app. Ook zal de vergadering live worden gestreamd.
Algemene documenten:

1
Opening
1.a
Bekendmaking stemuitslag raadsgriffier gemeente Zwijndrecht en aanwijzing en be√ędiging raadsgriffier
2
Vaststelling agenda
3
Terugkoppeling College
4
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
5
Vaststellen besluitenlijst 21 april 2020
6
Ter besluitvorming
6.a
Hamerstukken
6.aa
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders (2020-16021)
6.b
Debat
Geen agendapunten voor debat
7
Ter kennisname
7.a
Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
7.b
Stukkenlijst
8
Motie vreemd aan de agenda
9
Sluiting