link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 21 april 2020

Locatie: Digitaal via Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hein van der Loo
Toelichting: Raadsvergadering digitaal via Teams app. Ook zal de vergadering live worden gestreamd.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Terugkoppeling College/ Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van 14 april
5
Ter besluitvorming
5.a
Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2020 (Herstelplan Meerjarenbegroting 2021-2023) (2020-15981)
5.b
Ingediende Amendementen plus stemmingen
6
Ter kennisname
6.a
Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
6.b
Stukkenlijsten 10 april, 17 april
7
Sluiting