link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 25 november 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dominic Schrijer

1
Opening en vaststellen agenda
2
Terugkoppeling van het college
3
Vragen halfuurtje raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst begrotingsraad 11 november 2014
5.a
Debat: a.Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen (2014-12276)
5.b
Debat: b. Regionale Marktverordening (2014-12162)
5.c
Debat; c. Samenwerkingsovereenkomst Binnenhavengeld en intrekken verordening binnenhavengeld 1995 (2014-12645)
5.d
Debat: d. Controleprotocol 2014 (2014-12639)
5.e
Debat: e. Raadsvoorstel verlenging contract accountant (14G25)
5.f
Debat: f. Verordening op de heffing van leges gemeente Zwijndrecht 2015 (2014-12650)
6
Sluiting