link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 14 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Robert Strijk
Toelichting: Agenda Raadsvergadering 14 mei
Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling agenda
1.a
Benoeming Sueli Schenkel-Oosterhuis als burgerraadslid ZPP
2
Terugkoppeling van het College
3
Vragenhalfuurtje voor Raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van: 09 april 2019
5
Besluitvorming
5.a
Werkgroep participatie en toekomstvisie (19G08)
6
Debat
6.a
Woningbouwstrategie gemeente Zwijndrecht 2019-2031 (2019-15378)
7
Motie Vreemd aan orde van de dag (ChristenUnie -SGP)
8
Ter kennisname
8.a
Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
8.b
Stukkenlijsten
9
Sluiting