link naar deze pagina

Raad Orientatieavond 2 - 21 juni 2022

Locatie: Vergaderkamers 1, 2 en 3
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Thomas Loos
Algemene documenten:

1.2000
Bodemdaling
Bodemdaling is een urgent thema waar we in Zwijndrecht blijvend aandacht op zullen moeten vestigen. De raad wordt bijgepraat over de huidige stand van zaken en wat de vervolgstappen zijn.
2.2100
Project Noord, stand van zaken DiZtrikt Noord
Informeren over stand van zaken Diztrikt Noord
3.2200
Voorbereidingskrediet Stationskwartier
Voorbereiding op besluit openen voorbereidingskrediet in de Raad van 13 september 2022. Voorleggen en ophalen feedback d.m.v. een presentatie en mogelijkheid tot vragen. .

Na afloop: tot 22.50 uur een besloten deel (is komen te vervallen!)