link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 26 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:45
Voorzitter: Hein van der Loo
Toelichting: Hamerraad Raadzaal Gemeentehuis
Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
3
Terugkoppeling van het college
4
Ter Besluitvorming: Hamerstukken
4.a
Ontwerp beleidsplan VRZHZ 2022-2025 (2021-0134327)
4.b
Structurele uitbreiding strategische en financiële capaciteit en terugverdieneffect sociaal domein (2021-0068771)
4.c
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2021 (2021-0107585)
4.d
Grondexploitatie locatie Heer Janstraat (2021-0075498)
4.e
Vaststelling bestemmingsplan 20 woningen Heer Janstraat Heerjansdam (2021-0131423)
4.f
Vaststelling bestemmingsplan Molenweg 33 Heerjansdam (2021-0093394)
4.g
Programma van eisen Audio Visuele middelen (21G23)
5
Ter kennisname
5.a
Lijst met Toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
5.b
Stukkenlijsten van: 01 oktober, 08 oktober en 15 oktober
6
Sluiting