link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 13 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dominic Schrijer
Toelichting: Begrotingsbehandeling 2019-2022
Algemene documenten:

1
Opening
2
Eerste termijn fracties / algemene beschouwing (inclusief indienen moties en amendementen) 8 min. per fractie
2.A
INGEDIENDE AMENDEMENTEN
2.B
INGEDIENDE MOTIES
pdf M1 2018 11 13 Motie GL Energiebank zu8.docx (303KB)
pdf M2 2018 11 13 Motie D66 Werkende armen (uitvoeringsprogramma) zu11.docx (489KB)
pdf M3 2018 11 13 Motie D66 CU SGP GroenLinks SP ZPP PvdA CDA Kinderpardon zb10.docx (309KB)
pdf M4 2018 11 13 Motie D66 Duurzaamheid en belastingheffing (begroting) zb9.docx (424KB)
pdf M5 2018 11 13 Motie CDA duurzaamheid zb4.docx (436KB)
pdf M6 2018 11 13 Motie CDA en D66 Natuurbegraafplaats zb2.docx (444KB)
pdf M7 2018 11 13 Motie CDA HOA zb3.docx (428KB)
pdf M8 2018 11 13 Motie CDA en VVD sociale woningbouw reserve zb5.docx (434KB)
pdf M9 2018 11 13 Motie CDA en VVD heffingen zb6.docx (421KB)
pdf M10 2018 11 13 Motie CDA websitespeelplaats zb1.docx (427KB)
pdf M11 2018 11 13 Motie ABZ A16 & spoor zb21.docx (304KB)
pdf M12 2018 11 13 Motie ABZ Overhead kosten zb 22.docx (307KB)
pdf M13 2018 11 13 Motie SP Recht op zwemdiploma zb15.docx (211KB)
pdf M14 2018 11 13 Motie SP wijkverpleegkundigen zu13.docx (367KB)
pdf M14 2018 11 13 Motie SP wijkverpleegkundigen aangepast zu13.docx (367KB)
pdf M15 2018 11 13 Motie SP Overlast fijnstof zb14.docx (206KB)
pdf M16 2018 11 13 Motie SP Huurwoningen zb16.docx (286KB)
pdf M17 2018 11 13 Motie SP Openbare Toiletten zb12.docx (206KB)
pdf M18 2018 11 13 Motie ChristenUnie-SGP-D66 vuurwerk zb26.docx (365KB)
pdf M19 2018 11 13 Motie VVD opheffing wijkagent bedrijventerreinen zb7.docx (270KB)
pdf 2018 11 13 Motie ChristenUnie-SGP werkende armen zb25.docx (nog niet ingediend) (355KB)
pdf 2018 11 13 Motie VVD zondagopenstelling zb24.docx (omgevormd tot amendement) (269KB)
pdf M20 2018 11 13 Motie D66 en ChristenUnie-SGP Werkende armen (uitvoeringsprogramma) zu11.docx (510KB)
2.C
TOTAAL OVERZICHT AMENDEMENTEN EN MOTIES
3
na schorsing reactie van het college op de vragen en advies inzake moties en amendementen
4
Tweede termijn fracties
5
BESLUITVORMING DEEL 1: staand beleid begroting
6.A
Verordening Hondenbelasting Zwijndrecht 2019 (2018-15154)
6.B
Verordening reinigingsrecht Zwijndrecht 2019 (2018-15155)
6.C
Verordening lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2019 (2018-15147)
6.D
Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019 (2018-15116)
6.E
Verordening Rioolheffing Zwijndrecht 2019 (2018-15079)
6.F
Verordening Onroerendezaakbelastingen Zwijndrecht 2019 (2018-15109)
6.G
Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht 2019 (2018-15137)
7
Beheerplan Begraafplaatsen (2018-15221)
8
Gymzaal Heer Oudelands Ambacht
9
BESLUITVORMING DEEL 2; Uitvoeringsprogramma (interventies a tot en met t)
10
Het instellen van de Bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma 2019-2022
11
Sluiting