link naar deze pagina

Raad Orientatieavond 1 - 5 oktober 2021

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: E.T. Werner
Toelichting: Oriëntatieavond

19.30
Kiboe-hoeve
In juni jl. heeft de gemeenteraad aangegeven dat van de 3 genoemde opties voor de nieuwe Kiboe-hoeve de optie nieuwbouw op de huidige locatie haar voorkeurs opties is. Daarbij is aangegeven dat de nieuwe Kiboe-hoeve o.a. toekomstbestendig gebouw(en) moet bevatten met behoud van "hetgeen wat goed is" zoals het kenmerkende rode puntdak.
Deze presentatie is bedoeld om de gemeenteraad na het besluit van juni jl. mee te nemen in het proces om te komen tot een nieuw plan voor de Kiboe-hoeve. In de presentatie wordt een toelichting gegeven op het proces en worden reeds (door de raad) gegeven uitgangspunten benoemd en getoetst ten behoeve van het op te stellen programma van eisen (PvE).
De bestaande en nieuwe input van uw raad zal samen met suggesties vanuit de projectgroep bestaande uit beheer, stichting en gemeente uitgewerkt worden in een PvE met bijbehorend Schetsontwerp (SO) en investeringsbesluit.

\*Definitieve presentatie 01 oktober geplaatst
21.05
Reservering AV-middelen
Om de openbaarheid van raadsvergaderingen en carrousels mogelijk te maken tijdens de coronacrisis zijn beeld en geluid van de vergaderingen van de raad live uitgezonden. De bestaande AV (audio visuele)-installatie in de raadzaal en vergaderzalen beschikt niet over de mogelijkheden om dit te doen, dus is hiervoor extern apparatuur en technische ondersteuning ingehuurd. Om de continuïteit van de live uitzendingen van de raads- en carrouselvergaderingen ook in de toekomst mogelijk te maken wil de gemeente de AV installatie vernieuwen. Dit om de komende jaren op een juiste wijze te kunnen vergaderen zodat de inwoners de vergaderingen ook online kunnen blijven volgen. De raadsleden worden bijgepraat tijdens de oriëntatieavond over het programma van eisen. Binnenkort wordt een voorstel aan de raad voorgelegd om krediet hiervoor beschikbaar te stellen.