link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 5 juli 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: Hein van der Loo

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Benoeming raadslid en raadscommissielid (22G26 en 22G27)
4
Benoeming diverse commissies (22G28, 22G29 en 22G30)
5
Vaststellen besluitenlijst 23 juni 2022
6
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
7
Terugkoppeling van het college
8
Ter besluitvorming: hamerstukken
8.a
2022-0080259 Zevende wijziging gemeenschappelijke regeling DG&J
8.b
2022-0063703 Renovatie brug Burgemeester Pijl Hogeweglaan Zwijndrecht
8.c
2022-0052224 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hofje Prinses Margrietstraat 10 te Zwijndrecht
pdf 2022-0052224 - Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hofje Prinses Margrietstraat 10 te Zwijndrecht - Aangepast.pdf (457KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 1 20042022 Notitie zienswijzen Hofje.pdf (1.5MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 2 Regels Prinses Margrietstraat 10 Zwijndrecht.pdf (143KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 3 Toelichting Margrietstraat 10 Zwijndrecht.pdf (3MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 4 analoge Verbeelding.pdf (215KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 5 D boomcompensatieplan.pdf (891KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 5A quickscan Wet natuurbescherming (15739.003) Prins Margrietstraat 10 te Zwijndrecht.pdf (1.9MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 5B Stikstof Prinses Margrietstraat 10 Zwijndrecht - Stikstof - v01 - incl bijlagen.pdf (1.6MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 5C VBO rapport_190986_lvh_Pr Margriets.pdf (6.3MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 6A Vormvrije MER beoordeling Hofje Prinses Margrietstraat 10.pdf (657KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 6B Besluit Vormvrije MER beoordeling Hofje.pdf (191KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 7 Parkeeronderzoek Parkeerbalans gebied 52 - Zwijndrecht (21-09-2021).pdf (3.3MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 8 Omgevingsdialoog.pdf (193KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 9A archeologisch vooronderzoek Prs Margrietstraat 10 Zwijndrecht.pdf (14.6MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 9B toetsingadvies archeologie.pdf (1.7MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 10A advies Waterschap Hollandse Delta.pdf (498KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 10B advies veiligheidsregio.pdf (498KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 10C vooroverlegreactie Provincie Zuid-Holland.pdf (484KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 11 Akoz Prinses Margrietstraat 10 TOEGEVOEGD.pdf (20.2MB)
8.d
2022-0097912 - Bekrachtigingsbesluit geheimhouding "Kredietaanvraag Stationskwartier 2022-2023"
9
Ter besluitvorming: debatstukken
9.a
2022-0068002 Jaarstukken 2021
Het onderwerp is een debat stuk omdat portefeuillehouder Jansen heeft toegezegd het bedrag van de SOJ DG&J (€336.000) te verwerken in de definitieve jaarstukken. Ook heeft de portefeuillehouder toegezegd in gesprek te gaan met de gemeente Dordrecht over de 8 ton van beschermd wonen.

Het accountantsverslag wordt vrijdag 1 juli aangeleverd door de accountant. De verklaring volgt dinsdag 5 juli. Geheime bijlage staat op de vertrouwelijke stukkenlijst.
10
Ter kennisname:
10.a
Toezeggingenlijst 1 juli
10.b
Stukkenlijst 24 juni en 1 juli
11
Sluiting