link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 26 september 2022

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Annemee van de Klundert / Griffier: Evert Jan Bagerman
Toelichting: U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 26 september 10.00 uur. De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1.a 19:30
Opening en mededelingen
1.b 19:30
Vaststelling van de agenda
2 19:35
Debatronde: Invoeren tarief op restafval
Zwolle streeft naar een duurzamere toekomst, onder andere door minder (rest)afval te produceren. In de afgelopen jaren zijn inwoners gefaciliteerd om hun grondstoffen makkelijker te kunnen scheiden en daardoor hun restafval te beperken. De komende maanden wordt dit proces afgerond, zodat iedereen in Zwolle zijn grondstoffen in 2023 gescheiden kan aanbieden. De volgende stap in het grondstoffenbeleid is om vanaf 2023 de afvalstoffenheffing gedeeltelijk te laten afhangen van de hoeveelheid aangeboden restafval. Het voorstel is om huishoudens, naast een vast tarief, ook een bedrag per aanbieding van restafval te laten betalen. Hiermee wordt bijgedragen aan de ambitie van zowel Zwolle als het rijk om het restafval zoveel mogelijk terug te dringen (maximaal 30 kg restafval per inwoner in 2025, volledig circulair in 2050).
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met een vast tarief van de afvalstoffenheffing van respectievelijk €233,77 (eenpersoonshuishouden) en €250,57 (meerpersoonshuishouden). Daarnaast wordt voorgesteld akkoord te gaan met tarieven per aanbieding van respectievelijk €1,70 (60 liter), €2,30 (80 liter) en €10,20 (grijze restafvalcontainer). Tot slot wordt voorgesteld om voor minima ook een prijsprikkel in te voeren door volledige kwijtschelding voor het vaste gedeelte te verlenen en voor het variabele deel tot een maximum bedrag.
Voor technische en feitelijke vragen:
Marco Kruizinga (@: M.Kruizinga@zwolle.nl, T 038 498 2405).
3 21:30
Sluiting