link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 25 juni 2021

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Dhr. P. Snijders / griffier: M. Zweers
Toelichting: Bij deze vergadering mogen twee leden per fractie aanwezig zijn. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (9.30 – 9.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Perspectiefnota (PPN) 2022 - 2025
De Perspectiefnota 2022-2025 (PPN) vormt het startpunt voor de komende beleidscyclus. In de PPN worden de belangrijkste kaders weergegeven, waarbinnen de begroting 2022 zal worden opgesteld. De raad kan bij de vaststelling van de PPN op voorhand richting meegeven voor de komende begroting. Onderdeel van voorliggende PPN is het voorstel om een Strategische Investeringsagenda (SIA) in te stellen. Met deze investeringsagenda wordt beoogd structurele en incidentele budgetruimte te creëren voor toekomstige investeringen.
Voor technische en feitelijke vragen:
Erwin Ormel, 06-10631653, E.Ormel@zwolle.nl
Jan van Dijk, 038 - 498 2664, J.van.Dijk@zwolle.nl.
3.a
Algemene beschouwingen (9.35 – 12.30 uur)
3.b
Pauze (12.30 – 13.30 uur)
3.c
Termijn college (13.30 -16.00 uur)
4
Sluiting (16.00 uur)
X
Beantwoording technische vragen voorjaarsstukken