link naar deze pagina

Openbare besluitenlijst College - 9 juli 2019

Locatie: SH B&Wkamer
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Henk Jan Meijer

Aanpak organisatie Zwolse warmteketen
bespreken laatste versie beslisnota en procesnota Aanpak organisatie Zwolse warmteketen.
Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
Earthship
Lhbti beleidsplan 2019 - 2022
Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst IM
Ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, Waaranders
Ontwikkelagenda Voorsterpoort
Ontwikkelstrategie Wonen
Proces samenwerking provincie
Reactie ongevraagd advies participatieraad
Wijziging Reglement Marktcommissie
Zienswijze ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie gemeente Olst-Wijhe
Zienswijze Vrachtwagenheffing