link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 21 maart 2019

Locatie: SH kamer 0.19 griffier
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter:

1
Prestatieafspraken 2019
Raadsplein besluitvorming d.d. 01-04-2019 / Lijst ingekomen stukken
2
Stand van zaken Taskforce Woningbouw
Raadsplein besluitvorming d.d. 01-04-2019 / Lijst ingekomen stukken
3
Woningvoorraad 2018
Raadsplein besluitvorming d.d. 01-04-2019 / Lijst ingekomen stukken
4
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA inzake voortgang sociale woningbouw Zwolle
Raadsplein besluitvorming d.d. 01-04-2019 / Lijst ingekomen stukken
5
Beantwoording artikel vragen D66, CDA, PvdA en SP over participatietraject Omgevingsvisie
Raadsplein besluitvorming d.d. 01-04-2019 / Lijst ingekomen stukken
6
Onthaastingscentrum Scholtensteeg
Raadsplein besluitvorming d.d. 01-04-2019/ A-voorstel Rechtstreeks
7
Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Bomhofsplas
Raadsplein besluitvorming d.d. 01-04-2019/ A-voorstel Rechtstreeks
8
Besluitenlijsten college 12-3-2019