link naar deze pagina

Evenement - 29 mei 2019

Locatie: Steenwijk
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Raadsbijeenkomsten Begrotingen Gemeenschappelijke regelingen

Informatie
Als vervolg op de gecombineerde informatieavonden in het kader van het inwerkprogramma in het voorjaar van 2018
Zoals afgelopen maandagavond reeds in de informatieronde over de Omgevingsdienst werd benoemd, organiseren 3 gemeenschappelijke regelingen, zijnde Omgevingsdienst, GGD en Veiligheidsregio, in overleg met de aangesloten gemeenten 3 raadsbijeenkomsten in regionaal verband. Dit om tegemoet te komen aan de behoefte om meer beeld te krijgen van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. Hiermee wil men de raden in de gelegenheid stellen om informatie in te winnen over de aard en achtergrond van de stukken die in deze periode in de raden behandeld worden (begrotingen voor zienswijze en jaarstukken ter informatie). Deze bijeenkomsten zijn gepland op de volgende data en locaties: dinsdag 14 mei in Raalte, woensdag 22 mei in Dalfsen en woensdag 29 mei in Steenwijk. Raadsleden kunnen zelf bepalen welke datum en locatie het beste past. De definitieve uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verstuurd.