link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 28 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Dhr. H. Wijnen
Bundel:
pdf Agendabundel (3,4MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3
Veiligheidsvisie 2019-2022
Zwolle is een veilige stad en de ambitie is om een veilige stad te blijven. Als gemeente bevorderen en bewaken we dat betrokken partijen samenwerken en afstemmen. Daarnaast voeren we een aantal taken op het gebied van veiligheid zelf uit, onder andere door het inzetten van gemeentelijke bevoegdheden of een communicatiestrategie. De veiligheidsambities leggen we iedere vier jaar vast in de veiligheidsvisie. In de opzet van deze visie zijn twee principes gehanteerd. Het eerste principe is dat de visie zich richt op de maatschappelijke opgaven. Het tweede principe is dat de visie zich beperkt tot de hoofdlijnen. In de visie worden de volgende zes veiligheidsprioriteiten onderscheiden: 1. We verminderen de verwevenheid van de onder- en bovenwereld (ondermijnende criminaliteit). 2. We versterken de digitale veiligheid. 3. We verminderen de drugs- en drankgerelateerde overlast. 4. We verminderen de overlast door personen met verward gedrag. 5. We verminderen de betrokkenheid van jongeren bij criminaliteit of overlast. 6. We versterken de verkeersveiligheid. Voor technische en feitelijke informatie: Silvan Hijlkema (2310), S.Hijlkema@zwolle.nl
4
Sluiting (21.00 uur)