link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 14 februari 2019

Locatie: Stadhuis kamer Griffier
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter: -
Bundel:
pdf Agendabundel (6.6MB)

1
Initiatiefvoorstel Zwols Gevelfonds
Wijze van agendering wordt besproken in de agendacommissie
2
Beantwoording toezegging - kosten en financiële uitwerking (samenvoeging Wezo en WRA)
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-03-2019 / Lijst ingekomen stukken
3
Leerplichtjaarverslag 2017-2018
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-03-2019 / Lijst ingekomen stukken
4
Asbestsanering ligweide Openluchtbad
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-03-2019 / Lijst ingekomen stukken
5
Stand van zaken Lelystad Airport
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-03-2019 / Lijst ingekomen stukken
6
Beantwoording artikel 45 vragen D66 over Jeugdtheaterwerkplaats in Zwolle / stoppen van The Young Ones
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-03-2019 / Lijst ingekomen stukken
7
Plan van aanpak collectivisering van voorzieningen
Raadsplein informatieronde - d.d. 05-03-2019
8
Rijksbijdrage opsporen/ ruimen explosieven 2018
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-03-2019 / A-voorstel rechtstreeks
9.a
Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 5-2-2019
9.b
Niet openbare verslagen d.d. 5-2-2019