link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 10 januari 2019

Locatie: Stadhuis kamer Griffier
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter: -
Bundel:
pdf Agendabundel (3,7MB)

1
Veiligheid voor fietsers op kruispunten (beantwoording motie)
Raadsplein besluitvorming d.d. 21-01-2019 / Lijst ingekomen stukken
2
Beantwoording motie Stimuleren duurzame lokale voedselproductie
Raadsplein besluitvorming d.d. 21-01-2019 / Lijst ingekomen stukken
3
Verondieping Bomhofsplas
Raadsplein besluitvorming d.d. 21-01-2019 / Lijst ingekomen stukken
4
Activiteiten en resultaten Port of Zwolle
5
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks over Situatie reeën Kop van Voorst / Westerveldse Bos
Raadsplein besluitvorming d.d. 21-01-2019 / Lijst ingekomen stukken
6
Tarieven sportaccommodaties 2019
Raadsplein besluitvorming d.d. 21-01-2019 / A-voorstel rechtstreeks
7.a
Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 18 december 2018
7.b
Niet openbare verslagen d.d. 18 december 2018