link naar deze pagina

Besluitenlijst college - 5 februari 2019

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Henk Jan Meijer
Toelichting: Dit zijn de besluiten die het College van Burgemeester en Wethouders genomen heeft. De besluiten die door de Gemeenteraad genomen worden, treft u aan bij "Raadsplein besluitvormend".
Bundel:
pdf Agendabundel (817KB)

-
Overgangsregeling Doomijn
-
Verkenning Hessenpoort 3
-
Invullen 1e verdieping Peperbus
-
Wijzigen Busbrug in Schuttebusbrug