link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 11 juli 2019

Locatie: SH kamer 0.19 griffier
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter:

1
Experiment gesloten coffeeshopketen
Raadsplein besluitvorming d.d. 08-07-2019 / Lijst ingekomen stukken
2
Beantwoording vragen demonstratieverbod/Intocht Sinterklaas
Raadsplein besluitvorming d.d. 2-9-2019 / Lijst ingekomen stukken
3
Beantwoording motie Kleinschalige pilot bamboeborden (motie M13-5)
Raadsplein besluitvorming d.d. 2-9-2019 / Lijst ingekomen stukken
4
Beleidsplan Regenboogagenda 2019 - 2022
Raadsplein besluitvorming d.d. 2-9-2019 / Lijst ingekomen stukken
5
Lichtplan
Raadsplein besluitvorming d.d. 2-9-2019 / Lijst ingekomen stukken
6
Terugkoppeling 1 jaar Taskforce Woningbouw
Raadsplein besluitvorming d.d. 2-9-2019 / Lijst ingekomen stukken
7
Stand van zaken Ontwikkeling Polymer Science Campus
Raadsplein besluitvorming d.d. 2-9-2019 / Lijst ingekomen stukken
8
Beoordelingssysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS) en beantwoording artikel 45 vragen CDA
Raadsplein besluitvorming d.d. 2-9-2019 / Lijst ingekomen stukken
9
Tiem
Raadsplein besluitvorming d.d. 2-9-2019 / Lijst ingekomen stukken
11
Beantwoording Artikel 45 over de aanpak van en voorlichting over de eikenprocessierups
Raadsplein besluitvorming d.d. 2-9-2019 / Lijst ingekomen stukken
12
Ontwikkel- en investeringsagenda Voorsterpoort
Raadsplein informatieronde, datum volgt.
13
Aanscherping woonambities en Ontwikkelstrategie Wonen
Raadsplein debatronde, datum volgt.
14.a
Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 2 juli 2019
14.b
Niet openbaar verslag d.d. 2 juli 2019