link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 25 februari 2019

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Volgt nog
Bundel:
pdf Agendabundel (2,3MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Informatieronde
3
Agenda Publieke Gezondheid GGD en Ontwikkelingenbrief (19.40 – 21.00 uur)
Onlangs is de gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over de regionale strategische agenda en de ontwikkelingenbrief van GGD IJsselland. De agenda wordt gevormd door regionale thema’s die vanuit publieke gezondheid de komende jaren voor gemeenten in IJsselland aan de orde zijn. De ontwikkelingenbrief informeert gemeenten over relevante lange termijn ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid en de dienstverlening van de GGD en de kaders waarbinnen de programmabegroting 2020 wordt opgesteld. In de besluitvormende vergadering van 11 februari j.l. hebben fracties verzocht om agendering van dit onderwerp in een informatieronde. Doel is om inzicht te krijgen in de kansen voor preventie en in de behoeften van en kansen en risico’s voor specifieke kwetsbare doelgroepen. De informatieronde start met een presentatie door de GGD. Daarnaast zijn enkele deskundigen uitgenodigd. Voor technische en feitelijke vragen: Y. Slagman (2245) Y.Slagman-Duthler@zwolle.nl
4
Sluiting (21.00 uur)