link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 16 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (756KB)

1
Opening en mededelingen
Door de fracties van Swollwacht, SP en GroenLinks is een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de informatienota over de financiële ontwikkelingen zorguitgaven WMO en Jeugd. In overleg is besloten dit spoeddebat te laten plaatsvinden op vrijdag 16 maart 2018 om 20.00 uur.
2
Financiële ontwikkelingen zorguitgaven Wmo en jeugd
1e termijn Raad Reactie College 2e termijn Raad Reactie College
3
Sluiting