link naar deze pagina

Besluitenlijst college - 12 februari 2019

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Henk Jan Meijer
Toelichting: Dit zijn de besluiten die het College van Burgemeester en Wethouders genomen heeft. De besluiten die door de Gemeenteraad genomen worden, treft u aan bij "Raadsplein besluitvormend".
Bundel:
pdf Agendabundel (1,7MB)

-
Stand van zaken Lelystad Airport
-
Bescherming bodemfuncties en gesloten bodemenergiesystemen
-
Dienstverleningsovereenkomst 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
-
Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie personen en Registratie niet-ingezetenen
-
Leerplichtjaarverslag 2017-2018