Gemeenteraad

Verordeningen, reglementen en info

Titel
  • Rekenkamercommissie - Regelingen
  • Rekenkamercommissie - Onderzoeksrapporten en onderzoeksopzet huidige onderzoek
  • Rekenkamercommissie - Jaarverslagen
  • Gemeenteraad - Spreekrecht burgers
  • Gemeenteraad - Reglement van Orde 2018
  • Gemeenteraad - Overzicht informatiecarrousels en raadsvergaderingen 2018
  • Gemeenteraad - FinanciĆ«le beleidsdocumenten

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.